“คอมพิวเตอร์”

แน่นอนว่าหนึ่งในเทคโนโลยี ที่สำคัญที่สุดของเราที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้น คอมพิวเตอร์ ที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญ ในชีวิต
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการพัฒนาและดัดแปลงมาหลายยุค หลายสมัย วันนี้เราจะพาทุกท่าน นั่งไทม์แมชชีน
ย้อนรอยกลับไปถึง วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

เริ่มจาก ยุคแรก อยู่ ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง
จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีระบบระบายความร้อนที่ดีมาก
การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาดใหญ่โต เช่น มาร์ค
วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยูนิแวค (UNIVAC
ต่อมา ยุคที่สอง อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2506 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์
โดยมีแกนเฟอร์ไรท์เป็นหน่วยความจำ มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในรูปของสื่อบันทึกแม่เหล็ก เช่น จานแม่เหล็ก
ส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีการพัฒนาดีขึ้น
โดยสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงซึ่งเป็นภาษาที่เขียนเป็นประโยคที่คน สามารถเข้าใจได้ เช่น
ภาษาฟอร์แทน ภาษาโคบอล เป็นต้น ภาษาระดับสูงนี้ได้มีการพัฒนาและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

ขณะที่ ยุคที่สาม อยู่ระหย่างปี พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2512 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม (Integrated Circuit : IC)
โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมีทรานซิสเตอร์บรรจุอยู่ภายในมากมายทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์จะออกแบบซับซ้อนมากขึ้น
และสามารถสร้างเป็นโปรแกรมย่อย ๆ ในการกำหนดชุดคำสั่งต่าง ๆ
ทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีระบบควบคุมที่มีความสามารถสูงทั้งในรูประบบแบ่งเวลาการ ทำงานให้กับงานหลาย ๆ อย่าง
จากนั้น ยุคที่สี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน เป็นยุคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมความจุสูงมาก(Very Large
Scale Integration : VLSI) เช่น ไมโครโพรเซสเซอร์ที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่นนับแสนตัว
ทำให้ขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงสามารถตั้งบนโต๊ะในสำนักงานหรือพก พาเหมือนกระเป๋าหิ้วไปในที่ต่าง
ๆ ได้ ขณะเดียวกันระบบซอฟต์แวร์ก็ได้พัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้นมาก
มีโปรแกรมสำเร็จให้เลือกใช้กันมากทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานอย่างกว้าง ขวาง
ปิดท้าย ยุคที่ห้า เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดี ยิ่งขึ้น
โดยจะมีการเก็บความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถเรียกค้นและดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้เป็นประโยชน์
คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจากวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
และประเทศในทวีปยุโรปกำลังสนใจค้นคว้าและพัฒนาทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง…

ประโยชน์ของการเล่นเกมในยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันการเล่นเกมนั้นแตกต่างออกไปจากเดิม
ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น
ทำให้เกมนั้นสามารถเข้าถึงได้กับคนทุกเพศทุกวัย
แต่ทว่ายังมีคงความเชื่อของผู้ใหญ่บางคนที่อาจจะมองว่าการเล่นเกมนั้
นเป็นเรื่องไร้สาระ ควรเอาเวลาไปทำอะไรทีมีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่า
ซึ่งตรงก็ว่ากันไม่ได้ เพราะสังคมบ้านเรามักจะถูกปลูกฝังมาแบบนี้
ซึ่งในวันนี้เรามีประโยชน์ดีๆ จากการเล่นเกมมาฝากกัน
โดยผู้ใหญ่บางคนอาจจะเข้าใจอะไรๆ มากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามควรเล่นให้เป็นเวลาแบ่งเวลาให้ถูกด้วย
1.ฝึกภาษา
เกมออนไลน์หรือเกมอื่นๆ
ส่วนมากจะมาในรูปแบบของภาษาอังกฤษ
ยิ่งถ้าเป็นเกมที่ต้องเจอกับคนต่างชาติต้องสื่อสารกันด้วยภาษากลาง
นั้นก็คือภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้ผู้เล่นได้ฝึกการใช้ภาษาไปในตัว
ซึ่งถ้าไม่เข้าใจที่คนอื่นสื่อสารมา ก็อาจจะทำให้คุณพ่ายแพ้ในเกมนั้นๆ
2.สร้างรายได้
ในปัจจุบันเกมนั้นกลายเป็นอาชีพไปแล้ว
สำหรับผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีก็สามารถสร้างรายได้เดือนล่ะเป็นแสนๆ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ต้องมีการฝึกฝนมีการซ้อมอยู่ตลอดเวลา
ยิ่งถ้าโปรเกมเมอร์เหล่านั้นเป็นระดับเทพที่เล่นจนช่ำชองแล้วละก็ในการ
แช่งขันแต่ละครั้งเค้าสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองถึงหลักหมื่นห
รือหลักแสนก็มีให้เห็นมาแล้ว แต่ถ้าเราไม่ใช่เกมเมอร์ขั้นโปร
การขายไอเท็มในเกม ก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้เช่นกัน
3.ฝึกความจำแก้ไขปัญหาได้ดี

โดยมีผลวิจัยพบว่าคนที่เล่นเกมเป็นประจำจะเป็นผู้ที่มีความจำดีกว่าผู้ที่ไ
ม่ได้เล่นเกมเลย
ทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถของสมองในการลำดับความคิด
และการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เกมที่เล่นยาก มีความซับซ้อน
จะช่วยฝึกสมองให้มีการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาทางแก้ปัญหาในเกม
4.ทำอะไรเป็นทีมเข้าใจผู้อื่นและมีเหตุผลมากขึ้น
เกมบางเกมสามารถเล่นได้มากกว่าหนึ่งคน
รวมถึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้วย นี่จึงเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม
และฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ มีแนวทางที่ชัดเจน ถือเป็นการฝึกทีมเวิร์ค
ที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดอย่างหนึ่ง
ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว
แต่สิ่งที่เราได้เพิ่มเติมก็คือ ความสามัคคี
5.มีความคิดสร้างสรรค์
มีผลการวิจัยได้ระบุว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เล่นเกมเป็นประจำ
จะสามารถทำแบบทดสอบ
และมีทักษะการวาดรูปค่อนข้างดีด้วยกันทั้งนั้น
ผิดกับเด็กที่ไม่ค่อยเล่นเกม
ซึ่งจะมีพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการที่ช้ากว่า
นั่นเอง…

5 เกมฟรีใน Steam ที่ควรโหลดมาเล่น

สำหรับ Steam ถ้าเปรียบเทียบกันตามตรง นั้นก็จะคล้ายๆกับ
แอพพลิเคชั่น ในมือถืออย่าง Google Play หรือ App Store
แห่งวงการเกม เพราะที่นี่จะรวมเอาเกมต่างๆ ไว้ทั้งหมด
มีแบบสามารถเล่นฟรีรวมไปถึงเสียเงินซื้อบนคอมพิวเตอร์ PC
หรือว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านขายเกมออนไลน์นั้นเอง
เมื่อคุณเสียเงินแล้วก็จะสามารถเล่นเกมดังกล่าวได้ตลอดชีพ
ไม่มีการเสียรายเดือน
เว้นแต่ว่าคุณจะซื้อเนื้อเรื่องหรือออปชั่นเสริมต่างๆ ของเกมนั้นๆ
สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำ 5 เกมที่ควรโหลดมาเล่นจาก Steam
ส่วนจะมีเกมไหนบ้างนั้นไปดูกันเลย
1.Dota 2
สุดยอดเกม MOBA แนววางแผนทำลายป้อมของศัตรู
ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมยอดฮิตระดับโลก มีผู้เล่นมากมาย
จนทำให้ต้องแบ่งออกเป็นหลายโซนหลายทวีป แน่นอนว่าสำหรับคอเกม
แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้
เหตุผลที่ทำให้คนนิยมเพราะตัวเกมเน้นที่ความสามัคคี
และทำงานเป็นทีม ตัวเกมเล่นง่ายเข้าใจง่าย
แค่ลองเข้าไปเล่นกดสองสามที ก็สามารถเรียนรู้ระบบได้แล้ว
พร้อมกับยังเป็นเกมที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกในการแข่งขัน
2. Path of Exile
ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นเกม MMORPG อย่าง Diablo
หรือ Mu Online ไม่ควรพลาดกับเกมนี้ สำหรับ Path of Exile
ถือว่าเป็นเกมที่มีภาพกราฟฟิคที่สวยงามตัวเกมจะเป็นรูปแบบมุมมองด้า
นบน ที่เราจะต้องเข้าไปทำภารกิจตามด่านต่างๆ เพื่อค้นหาของ
และปลดล๊อคความสามารถของตัวละคร รวมถึงชุดเกราะและอาวุธต่างๆ
ตัวเกมมีหลากหลายอาชีพ ให้เราได้เลือกใช้ มีการอัพระบบ

เพิ่มอาชีพใส่ตัวละครใหม่ๆมาเรื่อยๆ เรียกว่าเป็นเกมดีภาพสวย
เล่นสนุกอีกหนึ่งเกมเลยทีเดียว
3. Warframe
เป็นเกมแนวแอคชั่น
ที่มีภาพกราฟฟิคที่สวยงามโดยเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นนินจาอวกาศ
ที่ชื่อว่า Warframe ที่ต้องไปทำภารกิจต่างๆ ตามที่เกมกำหนด
โดยเราสามารถเลือกค่าพลัง ชุดเกราะ และอาชีพต่างๆ
ได้ในแบบของเราเอง
ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ถูกปล่อยออกมาให้เล่นฟรี
4. Team Fortress 2
เกมแนวยิงปืนแบบบุคคลที่หนึ่งหรือ First Person Shooting
แบบทั่วไปที่แบบแบ่งทีมยิงกัน ที่เราจะสามารถเลือกตัวละคร
ที่มีความสามารถต่างๆ มาต่อสู้กันได้ แต่ตัวเกมเน้นระบบการเล่นแบบทีม
ที่ต้องช่วยเหลือกัน ซึ่งมีทั้งการยึดจุด การป้องกันรถให้ถึงที่หมาย
แม้ว่าจะเป็นเกมแนวยิงปะทะกัน
แต่ตัวกราฟฟิคนั้นจะออกแนวการ์ตูนถือว่าแปลกไปอีกแบบ
5. Free Style 2
เกมกีฬาบาสเกตบอล
แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นบาสเกตบอลแบบฟรีสไตล์ที่แบ่งทีมล่ะ 3 คน
โดยเรานั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นตำแหน่งไหน
ซึ่งหน้าที่ก็จะแตกต่างกันออกไป มีการปลดล็อกสกิลตามเลเวล
รวมไปถึงชุดแข่งต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมายสวยงาม
ถือว่าเป็นเกมฟรีที่น่าเล่นไม่แพ้เกมอื่นๆ เหมือนกัน…

จัดอันดับ 6 กล้องสาย Mirrorless ยอดนิยม ตอน 1

กล้องมิลเลอเรสถือเป็นตระกูลกล้องที่ได้รับความนิยมเแบบสุดๆในยุคปัจจุบันเพราะมันไม่ใช่แค่ขนาดที่สามารถพกพาไปได้ง่ายๆ
ในที่ทุกที่เท่านั้นหากแต่ยังเป็นกล้องที่ถ่ายภาพออกมาได้สวยสามารถแต่งภาพได้เลยในเวลาถ่าย ฉะนั้นมันจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั่นเอง
ซึ่งขณะเดียวกันแบรนด์ผู้ผลิตกล้องหลายยี่ห้อต่างก็หันมาจับมิลเลอเลส
และนำออกมาจำหน่ายกันอย่างต่อเนื่องทำให้ตลาดกล้องประเภทนี้ตื่นตัวสุดๆ
แต่ก็มีเพียงไม่กี่ตัวที่ผู้ใช้ยกย่องว่าดีๆจริงๆ และนี่คือบรรดากล้องที่น่าสนใจ

Sony RX100 III
โซนี่จัดว่าเป็นเจ้าแรกๆที่หันมาให้ความสำคัญกับกล้องมิเรอ์เลส
เพราะด้วยกระแสของคนชอบถ่ายภาพในปัจจุบันไม่ชื่นชอบในความยุ่งยาก
แต่ต้องการภาพถ่ายที่สวยงาม ฉะนั้นมิเรอร์เลสจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยเจ้าตัว Sony RX100 III
นั้นถือเป็นเจเนอร์เรชั่นที่ 3 ของรุ่นนี้มาพร้อมด้วยเซนเซอร์เล็กเพียง 1 นิ้ว
ระยะของเลนส์ที่มากับกล้องอยู่ที่ 47-70 mm ค่าเอฟต่ำสุด 1.8
ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวเพราะมันสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้แบบสบายๆเท่ากับเลนส์ฟิกซ์หนึ่งตัวของ
DSLR เลยทีเดียว ส่วนสเปคการใช้งานอื่นๆจัดว่าคุ้มค่าสามารถถ่ายได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นวิว ถ่ายคน
ถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอต่างๆเจ้าเครื่องนี้สามารถทำได้หมดทั้งสิ้นแถมโหมดออร์โต้ก็ยังทำให้ภาพออกมาดูสวย
และเก็บรายละเอียดได้ดีอย่างไม่ตกบกพร่อมแมแต่น้อย

Canon PowerShot G7X II
นานที ชแคนนอนจะออกมิเรอร์เลสออกมาให้ได้ชมกัน โดยเครื่องนี้คือรุ่น Canon PowerShot G7X II
ซึ่งเป็นตัวที่สองแล้วสำหรับรุ่นนี้ที่มาพร้อมเซอเซอร์ 1 นิ้ว และค่าเอฟอยู่ที่ช่วง 1.8-2.8
ทำให้มันสามารถที่จะซูมได้ไกล แต่รักษาความชัดของภาพได้เป็นอย่างดี
ส่วนเรื่องของการดีไซน์ก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมใช้สีดำล้วนเป็นสีหลักขนาดของกล้องเหมาะพอดีมื
อทำให้จับถ่ายมือเดียวได้แบบสบายๆแถมด้านหน้าทางขวายังเป็นช่องสโลปช่วยให้ผู้ใช้สามารถถือได้กระชับมือมากขึ้น
แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือช่วงของเลนส์กล้องขนาด 24-100mm
ทำให้มันสามารถซูมไปได้ไกลอย่างมากหากเทียบกับกล้องในตระกูลเดียวกันนี้

Panasonic Lumix LX10
มากันที่อีกตัวกับ Panasonic Lumix LX10
โดยเจ้าเครื่องนี้เรียกได้ว่ามีชัยไปกว่าครึ่งตั้งแต่ออกมาวางจำหน่ายนั่นเพราะตัวเลนส์ที่มากับเครื่องใช้ข
อง Leica มาประกอบ ซึ่งเจ้าแบรนด์นี้ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับไปถ้วยโลกว่าดี
และคุณภาพสูงจริงๆ สำหรับ Panasonic Lumix LX10 ขนาดเซนเซอร์อยู่ที่ 1 นิ้วเช่นเดียวกัน
และสามารถปรับรูปรับแสงได้มากสุดอยู่ที่ 1.4 เรียกได้ว่าหลังเบลอแบบสุดๆยิ่งกว่าเลนส์ฟิกซ์แยกของDSLR บางตัวซะอีก

สุดยอดเกม FPS ที่ควรค่าแก่การเล่น

ในช่วงที่ผ่านมามีเกมใหม่ๆออกมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะแนว
Shooting ที่ได้รับความนิยมอย่างมากต่อกลุ่มวัยรุ่น
เพราะสนุกได้ปลดปล่อยตัวตน
รวมไปถึงยังใช้ไหวพริบทักษะในการเล่นอีกด้วย
วันนี้เราจะมาแนะนำเกม FPS ที่น่าควรค่าแกการเล่นกัน
ก่อนอื่นต้องขออธิบายกันก่อนว่าเกมแนว FPS (First Person
Shooting) คือเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
ลักษณะของเกมยิงประเภทนี้จะนำเสนอความสมจริงในการเล่นด้วยมุมก
ล้องที่ผู้เล่นจะเห็นเพียงแค่มือที่ใช้ถืออาวุธของตัวละครให้อารมณ์เหมือ
นกับกำลังสวมบทตัวละครนั้นจริงๆ

ทั้งการเผชิญหน้ากับศัตรูที่เราไม่อาจทันตั้งตัวเพิ่มความตื่นเต้นและสนุก
สุดมันส์กลายเป็นแนวเกมต้นแบบให้กับเกมในยุคหลังจนเป็นที่ยอมรับแ
ละเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ซึ่งแน่นอนเกมที่นิยมในสมัยก่อนคงจะหนีไม่พ้น Counter Strike,
Halflife เป็นต้น
1.Overwatch
สุดยอดทีมบุคคลที่หนึ่งยอดฮิต และได้รับความนิยมมากที่สุด
พร้อมกับมีการจัดแข่งขันระดับโลกมีเงินรางวัลมากมาย
เป็นอีกหนึ่งเกมอี-สปอร์ตที่สร้างรายได้ให้กับเกมเมอร์
โดยเป็นเกมของค่าย Blizzard ที่เอาFPS (First Person Shooting)
มาผสมผสานกับตัวละครในแบบ MOBA (multiplayer online battle
arena) ได้อย่างลงตัว
ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการการแบ่งฝ่ายไล่ยิงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตัวเกม
กำหนด โดยชัยชนะของทีมคือชัยชนะของเรา
การรักษาหน้าที่ของตนเองจึงสำคัญมาก

2.PlayerUnknown’s Battlegrounds
สำหรับ PlayerUnknown’s Battlegrounds
หรือเรียกสั้นๆติดปากกันว่า PubG
เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นแนวที่ต้องเอาตัวรอด
หรือจะเรียกง่ายๆคือ Battle Royale ที่ต้องการหาผู้ชนะคนสุดท้าย
หรือแบบทีมก็ได้ ซึ่งพื้นฐานในการเล่นไม่ได้ยากอะไร
หากคุณเคยเล่นเกมแนว Shooting Survival อย่าง Infestation
มาก่อนแล้ว ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงกับการเล่นเกมนี้
แต่เกมนี้ทำให้คุณต้องใช้สมองตั้งแต่เริ่มเล่น
เพราะต้องคำนวณว่าจะโดดล่มลงจุดไหน แล้วลงสู่ภาคพื้นดีแล้ว
คุณจะทำอย่างไรต่อ จะเอาตัวรอดอย่างไร?
3.Counter-Strike Global Offensive
หากไม่พูดถึงเกมนี้คงเป็นไปไม่ได้เลย Counter-Strike Global
Offensive หรือเรียกกันสั้นๆว่า Cs:Go เป็นเกมที่ให้บริการใน Stream
ว่ากันว่าสิ่งที่ทำให้เกมนี้ยังคงได้รับความนิยมทั่วโลกอยู่ก็มาจากระบบก
ารเล่นที่เน้นในเรื่องของ “ฝีมือ” ล้วนๆไม่มีสิ่งอื่นใดมาเจือปนให้กวนใจ
แม้ระบบการเล่นหลักของ Counter Strike
จะเรียกได้ว่าคงรูปแบบหลักมาเป็นเกือบ 20 ปี
ซึ่งแทบแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกจากการปรับปรุงในเรื่องของ
ความสมดุล ทำให้ดูเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ที่ยึดใจผู้เล่นเอาไว้…

จุดดีจุดด้อยของฮีโร่แต่ละประเภทในเกม ROV

ROV หรือ Realm of Valor
เกมยอดฮิตบนมือถือที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไท
ย ที่มีผู้เล่นมากที่สุด
เพราะอย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันโลกนั้นเปลี่ยนไปพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของมนุษย์มีมือถือเป็นปัจจัยหลัก ทำให้ ROV
นั้นตอบโจทย์อย่างมากในเรื่องของการเล่นเกม
โดย ROV นั้นถือว่าเป็นเกม MOBA
ที่ดีที่สุดบนมือถือในประเทศไทยเลยก็ว่าได้
ลักษณะการเล่นนั้นจะคล้ายๆกับเกมยอดฮิตบนคอมพิวเตอร์ PC อย่าง
Dota2 แบ่งเป็นทีมล่ะ 5
เป้าหมายคือการทำลายสิ่งปลูกสร้างของศัตรูให้พังทลาย
ซึ่งเหตุผลที่ได้รับความนิยมเพราะมันเป็นเกมฟรี
สามารถโหลดมาเล่นได้แบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากเสียว่าคุณจะเติมเงินเพื่อซื้อฮีโร่ที่ต้องการเท่านั้น

นอกจากนี้จุดเด่นที่น่าสนใจคือตัวเกมนั้นมีภาษาไทยที่บอกอย่างชัดเจน
ทำให้เล่นง่ายไม่ยุ่งยาก
และใช้เวลาในการเล่นแต่ล่ะเกมไม่นานเหมือนกับ Dota 2
หรือเกมมือถือแนว MOBA อื่น (ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีก็จบเกม)
วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับฮีโร่สายต่างๆ ของเกม ROV กัน
ว่าฮีโร่แต่ล่ะประเภทนั้นทำหน้าที่อะไร
เพื่อผู้เล่นจะได้เข้าใจบทบาทของตัวละครได้มากขึ้น
1.สายแท็งค์
ฮีโร่ประเภทนี้จะมีลักษณะพิเศษคือความแข็งแกร่งมีเลือดเยอะ
แน่นอนว่าการออกไอเทมต่างๆ ก็จะไปในแนวเน้นเกราะป้องกัน,

เพิ่มเลือด รวมไปถึงบัฟพิเศษต่างๆ
หน้าที่ของฮีโร่สายนี้คือตัวที่รองรับดาเมจจากฝ่ายตรงข้ามให้เพื่อน
2.สายไฟต์เตอร์
สายไฟต์เตอร์
นั้นเป็นเหมือนกับการมิกซ์ฮีโร่ให้มีคุณสมบัติพิเศษอย่าง ไฟต์เตอร์ –
แอสซาซิน จะเป็นพวกที่มีพลังโจมตีสูงเข้าในจังหวะฉาบฉวยได้ดี
หรือจะเป็นสาย ไฟต์เตอร์-แท็งค์
ที่สามารถเป็นตัวเปิดให้กับเพื่อนรับดาเมจและยังทำดาเมจด้วยตัวเองได้
มากด้วย
3.แอสซาซิน
แอสซาซิน หรือเรียกง่ายๆว่าพวกนักฆ่า
ฮีโร่จำพวกนี้จะมีพลังโจมตีที่สูงมาก และมักจะเป็นตัวที่ตีระยะประชิด
ด้วยการที่ดาเมจแรง แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเกราะป้องกันที่น้อยเลือดน้อย
ทำให้เบาะบาง และต้องเข้าให้ถูกจังหวะ
4.เมจ
ฮีโร่สายเวทย์ ที่มักจะเน้นการใช้สกิลเป็นหนักในการทำดาเมจ
หรือหยุดจังหวะของคู่ต่อสู้ จุดเด่นๆ เลยคือมีสกิลที่รุนแรง
แต่ข้อเสียคือเบาะบางมากๆ ไม่มีสกิลที่ใช้ในการหลบหนี
ทำให้มักจะเป็นเหยี่อของฝ่ายตรงข้ามเสมอ
5.แคร์รี่
แคร์รี่จัดว่าเป็นฮีโร่ที่มักจะมีคนเลือกเล่นกันมากที่สุด
เพราะเป็นตัวความหวังของทีมเลยก็ว่าได้
ซึ่งจะมีทั้งแบบตีประชิดและตีไกล แต่ส่วนใหญ่มักจะตีไกล
มีความเร็วในการโจมตี, ดาเมจแรง ดันป้อมได้ดี…

การเลือกซื้อลำโพงเล่นเกมส์

ในยุคสมัยนี้ หูฟังดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์หลักในการฟังไป
แล้วแต่ก็มีอีกหลายคนทีเดียวที่ยังหลงใหลไอเท็มที่เรียกว่าลำโพงแบบตั้ง โต๊ะโดยมีการคัดเลือกลำโพงน่า
ซื้อน่าใช้จำนวน 3 ตัวมาให้พิจารณา
1.ลำโพงจากค่าย Creative เป็นลำโพง 2.1 ไซส์เล็กราคาเบา ๆ
แต่คุณภาพที่ออกมาจัดว่าไม่เบาทีเดียวครับกับเสียงที่ได้คือดังชัดจัดเต็มพอ ๆ กับลำโพงตัวแพง ๆ
ได้เลยอีกทั้งรูปร่างของมันที่มีขนาดไม่ใหญ่มากก็เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่อาศัย
ในหอพักหรือในห้องนอนจัดวางได้สบายไม่รกแน่นอน
2. ลำโพงสัญชาติอเมริกัน Harman Kardon SoundSticks
ตัวนี้จะให้ความชัดเจนในเรื่องของเสียงที่ปล่อยออกมามีเสียงแตกเล็กน้อยอยู่ ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่น่าเกลียด
นอกจากคุณภาพเสียงแล้วการดีไซน์ของมันน่าจะถูกอกถูกใจหลาย ๆ
คนด้วยครับที่มาในรูปทรงเหมือนแมงกระพรุนมีสีใสสามารถเห็นเนื้อในของตัว ลำโพงได้อีกด้วย
3.Klipsch R-15PM ลำโพงระดับไฮ-เอนด์ที่มาพร้อมกับการรองรับการเชื่อมต่อมากมายได้แก่ Bluetooth ,
USB , Mini Jack 35mm , Digital Optical , ช่อง Pre-Phono
สำหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงแถมยังควบคุมสั่งการด้วยรีโมทอีกด้วย แต่ราคาค่อนข้างสูง
การดูแลลำโพง
1. ควรทำความสะอาดด้านหน้าลำโพง โดยการใช้ไม้ปัดฝุ่นหรือเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก
2. ควรเปิดเสียงในระดับปานกลางหรือร้อยละ 80
จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นเพราะถ้าเปิดดังเกินไปอาจทำให้ลำโพงเกิดความเสียหายได้
3.หลีกเลี่ยงการเปิดเสียงดังมากจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์หรือการรับฟังเพลง
ชมวิดีโอและความบันเทิงอื่น ๆ ด้วยการเปิดเสียงให้ดังแบบสุด ๆ จะเป็นการช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชม
และการรับฟังเสียงที่ชัดเจนได้เป็นอย่างดี แต่รู้หรือไม่ว่าการที่เราเปิดเสียงลำโพงดังจนถึงขีดสุดนั้น
เป็นการใช้งานลำโพงที่ผิด และจะยิ่งทำให้อายุการใช้งานลำโพงสั้นลง

4.การใช้งานเป็นเวลานานเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของลำโพง ยิ่งในกรณีที่คนที่ชอบการรับชมวิดีโอ
หรือภาพยนต์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะยิ่งต้องมีการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างแน่นอน
ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นาน ๆ จะก่อให้เกิดความร้อนสะสมในอุปกรณ์
โดยเฉพาะลำโพงที่ติดมากับเครื่อง ความร้อนที่เกิดขึ้น จะทำให้ลำโพงเสียงแตกง่ายและพังไว

3.ห้ามทำความสะอาดลำโพงด้วยน้ำอย่างเด็ดขาด
แน่นอนว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อใช้งานไปนานเข้า ก็จะต้องมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้ามาติดอยู่เป็นคราบ
ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ หลายคนมักเลือกที่จะนำน้ำยาทำความสะอาดมาถู
หรือล้างบริเวณรอบ ๆ ลำโพง ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่แนะนำให้ทำอย่างเด็ดขาด
เพราะต่อให้ลำโพงเป็นสิ่งที่ติดอยู่ภายนอกอุปกรณ์
แต่ก็ยังถือเป็นหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำานด้วยไฟฟ้าและแม่เหล็ก ซึ่งไม่ถูกกันกับน้ำเป็นอย่างยิ่ง…

เกมส์ จากเด็กติดเกมส์ สู่นักกีฬาอีสปอร์ต

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจสุดๆ สำหรับเกมเมอร์ ที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กติดเกมเล่นเกมไปวันๆแบบไม่มีอนาคตเพราะในตอนนี้
เกมหลายเป็น กีฬาที่เรียกว่า อีสปอร์ต อย่างเต็มตัวแล้ว และจากที่เคยเล่นแบบไร้สาระ
มีการพัฒนาเข้าสู่การแข่งขันที่เป็ฯสากลมากขึ้น และในเอเชี่ยนเกมส์ครั้งนี้ถือว่ามีมิติใหม่ของเกมเมอร์
เพราะว่าจะมีการชิงเหรียญทองในเอเชี่ยนเกมส์จากกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งถูดยืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคอเกมทุกท่าน
ก่อนอื่นมารู้จักกีฬาอีสปอร์ต ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่า อี-สปอร์ต จะถูกบรรจุให้เป็นกีฬาสาธิตในเอเชี่ยนเกมส์
2018 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือน ส.ค. นี้ กระทั่งล่าสุด เว็ปไซต์สมาคมอี-สปอร์ตไทย ได้ออกมายืนยันแล้วว่า เอเชียนเกมส์
2018 จะมีการแข่งขันอี-สปอร์ต ด้วยAsian Electronic Sports Federation หรือ AESF ยืนยัน 2
เกมส์ชื่อดังอย่าง Arena of Valor หรือ RoV และ Pro Evorution Soccer
ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันเป็นที่แน่นอนแล้ว ในเอเชียนเกมส์ 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในหมวด กีฬา อี-สปอร์ต
สำหรับ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: electronic sports) คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหนึ่ง
ที่เกี่ยวกับกับการแข่งขันวิดีโอเกม โดยมีการแข่งตามประเภทของวิดิโอเกมเช่น เกมวางแผนการรบ, เกมต่อสู้,
เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง, โมบา การแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ
รวมถึงมีรายการแข่งขันและลีกต่าง ๆ เช่นเดียวกับกีฬาทั่วไป ในปี 2017 ผู้ชมอีสปอร์ตมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 385
ล้านคนทั่วโลก
และล่าสุดได้มีการยืนยันจาก Asian Electronic Sports Federation หรือ AESF แล้วว่า จะมีการแข่งขันอี-
สปอร์ต ทั้งหมด 6 เกม ประกอบด้วย League of Legend หรือ LoL, Arena of Valor หรือ RoV, StarCraft
II, Hearthstone, Pro Evorution Soccer 2018 และ Clash Royale ทั้งนี้
อีสปอร์ตได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในเอเชียนเกมส์ 2018 หลังจากมีการประชุม OS/OCA Regional Forum 2018
ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงวันที่ 5-7 พ.ค. ที่ผ่านมา
โดยในการประชุมมีการหารือถึงการเพิ่มอีสปอร์ตเป็นหนึ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่อินโดนีเซีย เดือนสิงหาคมนี้
และทางอินโดนีเซียเจ้าภาพเองก็ได้ตกลงบรรจุอีสปอร์ตอยู่ในประเภทกีฬาทดลอง
ที่ยังไม่มีการเอาเหรียญไปนับรวมเป็นคะแนน แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวงการอีสปอร์ต
และในอนาคตการแข่งขันชนิดนี้จะเป็นที่นิยมในวงกว้าง และเกมเมอร์จะถูกปรับความเข้าใจเสียใหม่จาก เด็ก ติดทีม สู่นักกีฬา
อีสปอร์ต…